Dossier 'Pensioenakkoord'

5 april 2021

Een eerste conclusie na de verkiezingen was, dat er nog steeds een meerderheid in de Tweede Kamer is voor de introductie van het nieuwe pensioenstelsel. Een stelsel dat persoonlijker en transparanter is en rendementen eerlijker verdeeld. 

In dit stelsel resteren er twee smaken, het nieuwe pensioencontract (NPC) versus de Wet verbeterde premieregeling (WPV). Alle vormen waarin de uitkering centraal staat (in de praktijk nu middelloonregelingen) sneuvelen. Het lijken nuances, maar dit is revolutionair. 

In de lijn van deze veranderingen gaat ook de premiestelling in beschikbare premieregelingen veranderen. Te zijner tijd moeten wij (werkgever en adviseur) hiermee aan de slag. Transitieplan? Nieuwe premiestelling? Compensatie? 

Nu al meer weten? Trek bij ons aan de bel!

Contact opnemen