Meer dan grossiers in 'financieel fit'

12 april 2021

In gesprekken met werkgevers is 'fysiek fit' en 'mentaal fit' steeds vaker onderwerp van gesprek. De overheid wil dat werknemers tot de AOW-gerechtigde leeftijd in het arbeidsproces blijven. Dat vergt het nodige van de werkgever en de werknemer. Dit betekent dat we aan de slag moeten met het containerbegrip 'duurzame inzetbaarheid'. Één concrete invulling hiervan is a.s.r. Vitality. Gezonde keuzes belonen staat hierin centraal. 

Vrijdag 9 april jl. hebben we samen met a.s.r. hierover een webinar gegeven. Flitsen terugkijken? Of het gesprek met ons hierover aangaan? Neem contact met ons op.

Contact opnemen