Nieuwe pensioenwet gaat uiterlijk 1 januari 2023 in

25 mei 2021

Dit is nu het plan van demissionair minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hierdoor krijgen pensioenfondsen de gelegenheid om het bijbehorende nieuwe pensioenstelstel ook een jaar later in te laten gaan: in 2027.

De tijd tussen het ingaan van de wet en het ingaan van het stelsel, hebben pensioenfondsen nodig om over te gaan naar het nieuwe stelsel. Vier jaar is hiervoor de afgesproken termijn. De inzet van vakbonden, werkgevers, pensioenfondsen en minister Koolmees is om die periode zo kort mogelijk te houden. 

De kern van het nieuwe stelsel is dat er geen harde beloften meer worden gedaan over de hoogte van de pensioenen, maar dat de uitkering meer afhangt van de ontwikkelingen op de beurs. Gaan de koersen omhoog, dan stijgen ook de pensioenen; dalen de koersen, dan geldt dat ook voor de pensioenen.

Dat de wet later ingaat, heeft te maken met de complexiteit. Het is een heel ingewikkeld vraagstuk, het gaat om heel veel geld, grote belangen. Het moet zorgvuldig gebeuren en daar is meer tijd voor nodig.