Revolutie in pensioenland

7 juli 2023

 

Voor pensioenregelingen bij verzekeraars verandert er ook het nodige. We praten je bij en dat blijven we de komende maanden en jaren doen.

 

Einde middelloon, alles wordt een premieregeling

Middelloonregelingen komen in de nieuwe pensioenwet te vervallen. Alles wordt een premieregeling en daar zijn – in hoofdlijnen – twee smaken van. De solidaire premieregeling en de flexibele premieregeling. Deze flexibele premieregeling is de regeling zoals deze bij verzekeraars en premiepensioeninstellingen van toepassing is.

 

Van een stijgende staffel naar een vlakke premie

In het nieuwe stelsel moet de premie voor iedereen – ongeacht leeftijd - gelijk zijn. Dit betekent dat de – vaak – stijgende premiestaffels worden ingeruild voor een vlakke, leeftijdsonafhankelijke premie. Het is toegestaan om voor de bestaande medewerkers de stijgende staffel aan te houden. De voors en tegens bespreken we snel met elkaar.

 

Partnerpensioen wordt duidelijker

Nu is de hoogte van het partner- en wezenpensioen afhankelijk van het aantal dienstjaren dat iemand bij een werkgever werkt. Dit verandert. In de toekomst is het partnerpensioen een percentage van het salaris. Zeker voor de lagere inkomens en voor degenen die op latere leeftijd in dienst treden is dit een verbetering.

 

Toetredingsleeftijd 18 jaar

Vanaf 1 januari 2024 wordt de toetredingsleeftijd voor de pensioenregeling verlaagd van 21 naar 18 jaar. In de meeste pensioenregelingen is de toetredingsleeftijd nu nog 21 jaar. Waarschijnlijk is dit bij jou als werkgever ook het geval. De pensioenregeling zal aangepast moeten worden. 

 

Hoe nu verder?

We hebben even de tijd. Per 1 januari 2028 moet je uiterlijk voldoen aan de vernieuwde wetgeving. Hoe je als werkgever overgaat naar het nieuwe stelsel moet je vastleggen in een transitieplan. Dit transitieplan moet uiterlijk vóór oktober 2026 klaar zijn. Of je voor of achter in de trein wil zitten, hangt van allerlei factoren af. Heb je vragen of opmerkingen, trek gerust aan de bel.

We plaatsen met regelmaat een update over de nieuwe pensioenwet! Stay tuned ...